Samfunnsansvar

Viking Cimex ble i 2013 sertifisert som Miljøfyrtårn.


Hensikten med Miljøfyrtårn er å heve miljøprestasjonen i så mange private små- og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter som mulig. I privat sektor markedsføres Miljøfyrtårn mot alle

SMB-bedrifter innen industri, transport, handel og service. 


Virksomheten gjennomgår en miljøanalyse basert på definerte bransjekrav, og sertifiseres deretter som Miljøfyrtårn via den kommunale myndighet. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat, og ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Resertifisert 16. januar 2020,
sertifikat gyldig til 31.1.2023.


Viking Cimex tar samfunnsansvar gjennom hele verdikjeden.


Som en av Norges største importører av renholdsartikler er Viking Cimex opptatt av en ansvarlig leverandørkjede. Vi produserer og importerer varer fra over 20 land, og har lange relasjoner til  produsenter både i Europa, Australia, USA og Asia.

 

Vi besøker våre fabrikker personlig, og jobber aktivt for at våre produkter skal produseres etter en internasjonal Code of Conduct, i tråd med særskilte miljøkrav. Vi rapporterer årlig om vår innsats i leverandørkjeden direkte til våre samarbeidspartnere. 


Last ned vår Code of Conduct her

Viking Cimex er tilnyttet Grønt Punkt Norge


Grønt Punkt er et internasjonalt merke som brukes i 24 land, og på 460 milliarder produkter årlig.

Det er kun medlemmer av Grønt Punkt Norge har rett til å benytte merket på sin emballasje i Norge. Merket beviser at det er betalt vederlag til en nasjonal innsamlings-og gjenvinningsordning.

Viking Cimex er tilnyttet Renas


Renas er landets ledende EE-returselskap med 190 innsamlere og 15 behandlingsanlegg over hele landet. RENAS ivaretar innsamlingsansvaret for alt elektronisk avfall fra Viking Cimex. Brukere av våre maskiner kan levere EE-avfall kostnadsfritt hos alle våre forhandle.

Vår visjon er: Ingen miljøgifter på avveie.