Bestill katalog
 
 
 
 
 
 
 
Ønsker hjelp til valg av produkter
Ønsker tilbud om kurs eller opplæring
Ønsker å motta nyhetsbrev
Andre forhold (beskrevet i tekstfeltet)
 
 

Nasjonal kundeservice:

Generelle henvendelser  -  telefon: 22 79 35 35  -  mail: support@vikingcimex.no


Faglig oppfølging:

Trond Karlsen  -  telefon: 907 56 861  -  mail: trond@vikingcimex.no