Reklamasjon

Dette skjema kan benyttes av forhandlere som har en reklamasjon på varer, eller av sluttkunde

som opplever feil/mangler som åpenbart er fabrikasjonsfeil. Alle reklamasjoner vil få tildelt

et saksnummer, og behandles normalt innen 7 dager. Vi gjør oppmerksom på at varer kjøpt

via forhandlere eventuelt må returneres eller repareres på det stedet den er kjøpt,

dersom ikke annet er avtalt. 


Last ned informasjon om reklamasjoner og garantier her.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta kontakt på e-post
Ring meg med en tilbakemelding
Ønsker besøk av fagkonsulent for oppfølging
Jeg trenger ikke tilbakemelding
 
 

Har du spørsmål i saken, ta kontakt på: reklamasjon@vikingcimex.no